• محل سایت : قم
  • سرمایه گذار : شرکت رشد صنعت
  • ظرفیت نامی :1*3.4 MW
  • انرژی تولیدی سالانه |: 20 GWh
  • نوع توربین :فرانسیس افقی
  • ارتفاع ناخالص :120 (m)
  • نحوه اجرای فعالیت: BOO

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *