• محل سایت : استان خوزستان
  • ظرفیت نامی :4*180=720MW
  • انرژی تولیدی سالانه : 5137 GWh
  • نوع توربین :فرانسیس عمودی
  • ارتفاع ناخالص :510 (m)
  • کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان
  • نحوه اجرای فعالیت: EPC

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *