گواهینامه ها

عنوان گواهینامه: ایزو 18001 – 2007

اعطا شده توسط: موسسه بین المللی جی- سرتیفای

تاریخ اعتبار: دسامبر2022

عنوان گواهینامه: رتبه پیمانکاری

اعطا شده توسط: معاونت برنامه ریزی و نظارت

رتبه 1: نیرو

رتبه 1: تاسیسات و تجهیزات

رتبه 2: نفت و گاز

رتبه 4: صنعت و معدن

تاریخ اعتبار: 22 خرداد 1402

عنوان گواهینامه: رتبه مشاور

اعطا شده توسط: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت

رتبه 2: تولید نیرو

رتبه 3: تاسیسات برق و مکانیک

تاریخ اعتبار: 14 آذر 1398

عنوان گواهینامه: ایزو 9001 – 2015

اعطا شده توسط: موسسه بین المللی جی- سرتیفای

تاریخ اعتبار:  دسامبر 2022

عنوان گواهینامه: ایزو 14001- 2015

اعطا شده توسط: موسسه بین المللی جی- سرتیفای

تاریخ اعتبار: دسامبر 2022

عنوان گواهینامه: رتبه طرح و ساخت

اعطا شده توسط: معاونت برنامه ریزی و نظارت

نوع 2 : رسته تولید نیرو

تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1395

عنوان گواهینامه: گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی

اعطا شده توسط: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

تاریخ اعتبار: مهر ماه 1402

عنوان گواهینامه: HSE – MS

عنوان گواهینامه: گواهینامه صلاحیت بهره برداری نیروگاه‌های برق آبی

اعطا شده توسط: شرکت مدیریت منابع آب ایران

تاریخ دریافت: 27 بهمن 1394