اخبار

رویدادها

26
مراسم گردهمایی پایان سال گروه رشد صنعت
چکیده: مراسم گردهمایی سالانه مدیران و کارکنان گروه رشد صنعت (شامل شرکتهای رشد صنعت، رشد صنعت نیرو و تام لوکوموتیو آریا) در روز سه شنبه مورخ 26 اسفند ماه 1393 در محل رستوران شیوا (در مجاورت برج سرو ساعی) برگزار گردید. ادامه »