انرژی (برق)

پیمانکار  EPCC نیروگاه برق آبی کوچک و متوسط:

 فعالیت های شرکت رشد صنعت شامل مهندسی، تامین، اجرا و راه اندازی نیروگاه های برق آبی متوسط و کوچک می باشد. تجربه ما در اجرای موفقیت آمیز طراحی، تامین و نصب تجهیزات نیروگاه برق آبی برای بیش از 10 نیروگاه در ایران و خارج از کشور، در همه انواع (فرانسیس، کاپلان و پلتن توربین)، ما را به با تجربه ترین و یکی از توسعه یافته ترین سازندگان بخش خصوصی در ایران تبدیل کرده است.

کلیه امورطراحی در رشد صنعت، توسط مهندسین با تجربه در جهت نیل به الزامات پروژه انجام می شود و مواد اولیه تحت بازرسیهای ویژه برای حصول اطمینان از انطباق با استانداردهای مربوطه قرار می گیرد تا محصول بی عیب و نقص تولید شود و بدین ترتیب محصولات و خدمات رشد صنعت در اوج مهارت در این رشته قرار می گیرد.

دامنه تامین تجهیزات نیروگاه برق آبی در رشد صنعت شامل توربین، ژنراتور، گاورنر، کنترل پنل، ترانسفورماتور اصلی و توزیع، جرثقیل، تابلوهای ولتاژ کم و متوسط، کابل، دیزل ژنراتور، تجهیزات آتش نشانی، ارتینگ، تجهیزات نور و روشنایی و همچنین ارتباطات PLC می باشد.

  

----

 

پیمانکار EPCC نیروگاه های حرارتی:

   شرکت رشد صنعت از زمان پایه گذاری وتاسیس آن در بخش برق فعال بوده است. در حال حاضر، رشد صنعت یکی از برجسته ترین شرکتها در صنعت احداث نیروگاه حرارتی به دلیل تجربه گسترده و دانش فنی قابل اعتماد خویش می باشد.

شرکت رشد صنعت دارای تخصص در تمام جنبه های حرارتی، گاز و نیروگاه های سیکل ترکیبی و انجام پروژه ها به صورت (BOP)
، از طراحی تا تامین و نصب را دارا می باشد. موقعیت این شرکت بر اساس تعهد به تعالی در مهندسی و مدیریت پروژه پایه گذاری شده است.