افراد کلیدی شرکت

کارکنان کلیدی:

شرکت رشد صنعت  به عنوان یک شرکت انحصاری در زمینه نیروگاه برق آبی کوچک و متوسط در کشور است که شهرت آن حاصل صداقت درکار، کیفیت بالا، ایمنی و تحویل بموقع بیش از 30 پروژه در طی سه دهه بوده است.
رشد صنعت بر این باور است که پرسنل شرکت، دارایی شرکت محسوب می گردند و در تلاش برای حفظ سرمایه های خود و ارتقاء سطح پرسنل خود می باشد.

کلیه امورطراحی در رشد صنعت، توسط مهندسین با تجربه در جهت نیل به الزامات پروژه انجام می شود، همچنین فرآیندهای خرید کالا و تجهیزات، بازرسی تجهیزات و نصب و راه اندازی طرحها اعم از نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی و صنعتی توسط کارکنان شرکت انجام می شود:

فهرست کارکنان کلیدی شرکت رشد صنعت به شرح جدول زیر می باشد:

 

ردیف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي آخرين مدرك کل سابقه کاری(سال) محل استقرار آخرین سمت
1 محمد رضا زنگنه کاظمی مهندسی برق کارشناسی 33 دفتر مرکزی مدیر عامل
2 ابوالقاسم تیموریان مهندسی برق کارشناسی 38 دفتر مرکزی رئیس هیئت مدیره
3 محسن تیموریان مهندسی عمران کارشناسی 30 دفتر مرکزی نایب رئیس هیت مدیره
4 نصراله روهنده مهندسی صنایع کارشناسی 20 دفتر مرکزی عضو هیئت مدیره
5 سهیل زنگنه کاظمی مهندسی برق کارشناسی ارشد 20 دفتر مرکزی عضو هیئت مدیره
6 امیر مسعود صالحی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد 18 دفتر مرکزی معاونت پروژه ها
7 بهزاد كيواني مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد 13 دفتر مرکزی مدیر پروژه
8 محمدرضا سعادتي مهندسی مكانيك - طراحی جامدات کارشناسی ارشد 10 دفتر مرکزی کارشناس ارشد مکانیک
9 پریسا اقتداری مدیریت سیستم و بهره وری کارشناسی ارشد 23 دفتر مرکزی مدیر تضمین کیفیت و بهبود روشها
10 سيدرضا سبزواري مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی 12 دفتر مرکزی مدیر انفورماتیک
11 حامد غلامیان مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری 7 دفتر مرکزی کارشناس مکانیک
12 مهدی مهربان مهندسی صنایع -برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها کارشناسی 21 دفتر مرکزی مدیر برنامه ریزی و توسعه بازار
13 مريم كريمي حسابداري کارشناسی 11 دفتر مرکزی مدیر امورمالی
14 حسين والي مهندسی مكانيك - طراحی کاربردی کارشناسی 13 دفتر مرکزی سرپرست واحد مکانیک
15 كاظم يميني نيا مهندسی برق-قدرت کارشناسی 15 دفتر مرکزی کارشناس برق
16 احسان شهرآئینی مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی 7 دفتر مرکزی کارشناس ارشد مکانیک
17 حمید اکبری مهندسی برق - قدرت کارشناسی 12 دفتر مرکزی کارشناس برق
18 علی رضائی مهندسی صنایع - برنامه ریزی تحلیل سیستمها کارشناسی 12 دفتر مرکزی کارشناس کنترل پروژه
19 علیرضا طلائی خالص مهندسی برق - کنترل کارشناسی 4 دفتر مرکزی کارشناس برق
20 فرزاد کاظمی بالانی مهندسی مکانیک- حرارت سیالات کارشناسی 15 دفتر مرکزی معاونت اجرایی پروژه
21 عادل اسماعیلی مهندسی برق- قدرت کارشناسی 17 دفتر مرکزی مدیر فنی
22 ماجد فرهبد مهندسی برق - قدرت کارشناسی 7 دفتر مرکزی کارشناس برق
23 صالح ابوالحسنی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد 9 دفتر مرکزی مدیر پروژه 
24 نرگس اطهری مهندسی برق- الکترونیک کارشناسی 9 دفتر مرکزی کارشناس کنترل و ابزار دقیق
25 سیدحسام صفوی اردبیلی مهندس برق- قدرت کارشناسی 3 دفتر مرکزی کارشناس برق
26 بهروز رستمی مهندسی مکانیک -طراحی جامدات کارشناسی 24 کارگاه طبس معاونت سرپرست کارگاه
27 سعید آزرده ولوجائی مهندسی عمران - عمران کارشناسی 14 کارگاه سرپرست کارگاه
28 سيدهادي آقاميري حسابداري کارشناسی 8 دفتر مرکزی کارشناس حسابداری
29 سونا عزت زاده اوغانی حسابداری کارشناسی 6 دفتر مرکزی کارشناس حسابداری