اخبار

(آرشیو نویسنده ptlros)

03
پروژه نیروگاه برق آبی بیجار
چکیده: شرکت رشد صنعت قرارداد نیروگاه برق آبی بیجار را با شرکت آرین ماهتاب گستر امضا کرد. شرکت آب منطقه ای گیلان کارفرمای اصلی پروژه است ادامه »