نفت، گاز و پتروشیمی
<

پیمانکار EPC نفت، گاز و پتروشیمی:

شرکت رشد صنعت راه حلهای جامعی در اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان یک پیمانکار EPC ارائه می دهد. مدیران پروژه و کادر فنی رشد صنعت به خوبی در این زمینه آموزش دیده و از آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی صنعت آگاهی دارند و در این زمینه به مهارت خاصی دست یافته اند و در طول اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی، بالاترین استانداردهای بین المللی و دستورالعملها را دنبال می کنند.

 

 

خدمات رشد صنعت در کلیه زمینه های مربوط به پروژه های  نفت، گاز و پتروشیمی گسترش یافته است که شامل طراحی جزئیات، تامین مواد و تجهیزات، نصب و اجرا و مدیریت پروژه می باشد.
خدمات کیفی و منظبط چند وجهی که توسط رشد صنعت ارتقا یافته است، این شرکت را موفق به انجام و تحقق طیف گسترده ای از پروژه های مهم در این صنعت در بیش ازدو دهه گذشته رسانده است.